Health Action

2021年1月號

過往雜誌

訂閱健康動力電子版

其他

全營養素食大法

期數: 
2017年4月號

 

近年大家都非常推崇健康飲食,而素食餐單也自然受歡迎。不過一直以來,經常有都有人質疑素食夠唔夠提供營養所需?快啲睇吓我哋的全營養素食大法,教你點樣食齋都可以食到蛋白質、鈣和鐵質!

 

【專題報導】腎衰竭併發高磷症

期數: 
2017年4月號

 

其實大部分人由40歲開始後,每年便可能喪失1%腎功能。而當腎功能嚴重受損,去到只餘下5-10%的正常功能,便需要採取腎臟替代治療。但你知不知道,其實替代治療很可能併發出高磷症?

 

腎臟替代治療,即指血液透析(洗血)、腹膜透析(洗肚)或腎臟移植,但替代治療始終無法完全取代人體的腎功能,因此患者通常難以避免有併發症出現。我們體內90%磷質本就靠腎臟排走,腎功能一旦變差便會使過多血磷積聚體內。高血磷主要會造成以下四方面影響。

 

【醫學新知】跑馬拉松對身體有害?

期數: 
2017年4月號

 

很多人應該都會覺得馬拉松選手是非常強健的人,但美國耶魯醫學院的研究顯示原來跑全馬除了會影響肌肉、骨骼和心臟之外,也會給腎臟帶來很大的負擔!

 

【醫學新知】毒蜘蛛可以救你一命!

期數: 
2017年4月號

 

相信在大部分人心中,蜘蛛都是象徵恐怖或危險的 —— 但由今日開始,你可能會改觀。

 

澳洲昆士蘭大學和蒙納許大學的科學家進行了一個研究,目的是由昆蟲的神經系統中尋找有助治療人類的蛋白質。結果非常喜人,研究人員在致命的漏斗網蜘蛛(Funnel-web Spider)的毒液中,找到可以讓中風病人的大腦損傷程度降到最低的蛋白質!